Farmàcia

El Servei de Farmàcia Hospitalària és un servei central, de caràcter assistencial.
El Servei de Farmàcia Hospitalària està ubicat a la planta 0, sota la unitat d’hospitalització 4. La seva missió és contribuir activament en la utilització racional i segura dels medicaments, incorporar valor al procés assistencial a través de la gestió de la farmacoteràpia, promovent l’ús racional dels medicaments basat en la evidència científica, amb criteris d’eficàcia, seguretat, eficiència i qualitat, amb la finalitat d’obtenir resultats òptims en l’estat de salut dels pacients.
Les activitats que realitza el Servei de Farmàcia son de caràcter assistencial, administratiu, de gestió econòmica i docència.

CARTERA DE SERVEIS

– Promoció i participació en la selecció de medicaments i material sanitari que l’Hospital ha d’utilitzar, contribuint a l’elaboració i manteniment de la Guia Farmacoterapèutica i la Guia de Material Sanitari, sota criteris d’eficàcia, seguretat, qualitat, necessitat i cost.
– Resposta a les consultes sobre medicaments i material sanitari, realitzades des de  les diferents unitats.
– Col·laboració amb l’Atenció Primària en l’anàlisi i avaluació sobre l’ús Racional de Medicaments prescrits a través de receptes.
– Avaluació dels resultats i propostes d’estratègies de millora en els indicadors de qualitat farmacèutica (IQF).
– Participació en comissions en què puguin ser útils els coneixements dels farmacèutics/iques.
– Promoció i participació de la gestió de la seguretat de l’ús dels medicaments i del material sanitari.
– Identificació i resolució de problemes relacionats amb els medicaments.
– Avaluació i comunicació de reaccions adverses a medicaments.

– L’ Àrea de Dispensació Ambulatòria és per pacients que no estan ingressat al centre però que, per algun motiu, necessiten medicació que els ha de subministrar l’Hospital. Aquests pacients reben un seguiment clínic i informació sobre el seu tractament.
– A més de dispensar aquests fàrmacs, coneguts com a MHDA (Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria), entre les tasques de Farmàcia en l’àrea ambulatòria hi ha el control de l’adherència al tractament i de les possibles reaccions adverses, l’educació i informació al pacient, i la coordinació amb la resta de l’equip assistencial.
– L’atenció del pacient al servei d’Oncologia es fa en col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO)

– Validació del pla terapèutic del pacient ingressat, com a part de l’equip multidisciplinari, pel que fa al tractament farmacoterapèutic, sempre amb l’objectiu d’assolir l’ús segur i eficient dels medicaments.
– Validació de les receptes a pacients externs (visat de les receptes)
– Conciliació de la medicació de pacients que ingressen, realitzant l’adequació del tractament farmacològic domiciliari a la Guia Farmacoterapèutica de l’hospital després de l’avaluació del tractament.

– Conservació i correcte emmagatzematge dels medicaments i material sanitari d’un sol ús.
– Dispensació de medicaments en dosis unitàries (SDMDU): està implantat en la totalitat de llits de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. Aquest sistema, al facilitar l’accés del farmacèutic a la prescripció mèdica de cada pacient, permet la intervenció prèvia a la dispensació i administració de medicaments, afavorint la col·laboració activa en disminuir els errors de medicació, les interaccions farmacològiques, les duplicitats i les reaccions adverses.
– Subministrament de la informació necessària sobre l’administració de medicaments amb full d’administració de medicaments d’infermeria.
– Circuits especials de dispensació per a medicaments en assaig clínic, citostàtics, estupefaents i ús compassiu.
– Sistemes de distribució/dispensació/reposició de les farmacioles de les unitats tant de medicaments com de material sanitari.
– Dispensació de medicaments i atenció farmacèutica a pacients externs.
– Dispensació de medicaments en assaig clínic.
– Participació en la gestió i ús dels gasos medicinals

– Elaboració de fórmules magistrals i normalitzades.
– Elaboració de preparats estèrils. Citostàtics, xeringues intravítrees, metacolina inhalada.
– Reenvasat de formes de dosificació orals en dosis unitàries

– Gestió de les adquisicions de medicaments i material: realitzades en el marc de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
– Gestió d’estocs: existència d’un únic magatzem general, completament automatitzat, que realitza la reposició de les farmacioles de dispensació situades a les diferents unitats, i integrades informàticament.
– Gestió logística, procediments de negociació i contractació, en coordinació amb la Direcció Econòmica
– Anàlisis de la gestió de consums

– Docència pre-grau a alumnes de 5è curs del Grau de Farmàcia (pràctiques tutelades).
– Docència a alumnes de la titulació de grau mitjà de tècnics en farmàcia.

ÀREA DE DISPENSACIÓ AMBULATÒRIA

La Unitat de Dispensació Ambulatòria del Servei de Farmàcia es dedica a l’atenció farmacèutica dels pacients atesos a consultes externes de l’hospital que precisen medicaments d’ús hospitalari, de diagnòstic hospitalari no finançats o medicaments estrangers, que requereixen una especial supervisió i control per part d’un equip multidisciplinar.

La Unitat de Dispensació Ambulatòria té com a objectiu general garantir una utilització segura i efectiva del tractament farmacològic per tal d’assolir els resultats terapèutics esperats.

Els objectius específics són:

– Dispensar la medicació d’ús hospitalari prescrita al pacient assegurant la qualitat i l’ús segur de la mateixa.
– Aconseguir una correcta adherència del pacient al tractament
– Assessorar i educar al pacient ambulatori en l’ús apropiat dels medicaments.
– Realitzar el seguiment farmacoterapèutic dels pacients atesos a la unitat.
– Gestió dels estocs per assegurar la disponibilitat dels medicaments

– Seguir sempre les instruccions del metge, infermera o farmacèutic i preguntar els dubtes existents.
– Anar sempre a les visites…
– Integrar la medicació a la vida quotidiana.
– No deixar de prendre la medicació encara que el pacient es trobi bé.
– No esperar que s’acabi la medicació, tenir previsió i anar amb la suficient antelació al Servei de Farmàcia.
– Explicar al metge tots els medicaments que s’estan prenent com també….
-Si es troba malament consultar al metge abans de deixar…

-Comprovar que la medicació que s’ha lliurat sigui la prescrita pel metge.

– Preguntar tots els dubtes sobre el medicament.
– Si s’observa qualsevol canvi en el nom, la forma o el color de la capsa o del medicament o qualsevol altra incidència, comunciar-ho el més aviat…

L’horari de dispensació és:

Dilluns de 9h a 10h
Dimarts de 12h a 14h
Dimecres de 15:30h a 17:30h
Dijous de 9 a 10h
Divendres de 13h a 15h

Si no podeu venir dins l’horari d’atenció al públic, poseu-vos en contacte amb el Servei de Farmàcia (per telèfon o mail).
Com a norma general, el període de dispensació és de dos mesos.
En casos particulars, en què calgui dispensació més espaiada en el temps, cal contactar amb el vostre metge o amb el Servei de Farmàcia.

EQUIP

Cap de servei:
Pilar Alemany Masgrau

Farmacèutics adjunts:
Cristina Arcos Palomino
Irina Aguilar Barcons

Tècnics/Auxiliars del servei:
Marta Aulina Mendoza
Ester Escapa Busquets
Mª Carme González
Sara Guinart Masmitjà
Maria Planadecursach Codina
Àngels Puig Estartús
Clara Salido Gómez

CONTACTE

Planta 0. Servei de Farmàcia

Tel: 972 26 18 00 – extensions:

  • 6052 (proveïdors medicaments)
  • 6053 (proveïdors material sanitari)
  • 6136, 6049 o 6050 (consultes farmacèutiques)

E-mail: farmacia@hospiolot.cat