Ginecologia

El Servei de Ginecologia de l’Hospital d’Olot està format per un equip de ginecòlegs i llevadores dedicat a l’atenció integral de la dona, tant en el seguiment dels processos fisiològics com patològics en la seva salut sexual i reproductiva. El centre disposa d’un ampli ventall de proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, així com una unitat de patologia mamària. És un servei d’alta qualitat i de proximitat a totes les dones de La Garrotxa.

CARTERA DE SERVEIS

Consultes externes

Donar una resposta assistencial i rapidesa de diagnòstic als pacients remesos des de l’atenció primària, de diferents mútues i/o des d’altres serveis de l’hospital en processos relacionats amb la ginecologia.

Consulta general

Ginecologia general
Interrupció voluntària de l’embaràs
Unitat de patologia mamària
Seguiment gestació i part
Patologia cervical
Incontinència d’orina i sòl pèlvic
Estudi d’esterilitat i infertilitat
Atenció a la menopausa
Endocrinologia ginecològica

Tècniques específiques:

· Ecografia ginecològica
·  Amniocentesis

L’ecografia uroginecològica és una eina diagnòstica que permet un estudi anatòmic i funcional de les disfuncions del sòl pelvià i resulta útil en la valoració de patologies com la incontinència urinària i el prolapse dels òrgans genitals.

Es realitza amb la pacient en posició ginecològica i no és necessari un buidament vesical previ. Durant l’exploració es pot sol·licitar a la pacient la realització d’alguns moviments (estossegar, contracció abdominal) per tal de realitzar una exploració dinàmica i funcional de l’aparell uroginecològic, així  com un control de la bufeta posterior a la realització d’una micció normal per tal comprovar un correcte buidament vesical.

Es tracta d’una prova d’imatge no invasiva, indolora i que es realitza habitualment a consultes externes.

Quiròfan

L’activitat engloba la totalitat de les tècniques quirúrgiques de l’especialitat:

Histerectomia vaginal i abdominal.
Histerectomia vaginal assistida per laparoscòpia.
Laparoscòpia diagnòstica i quirúrgica.
Tractament quirúrgic dels miomes.
Reparació cistocele i rectocele.
Tractament quirúrgic de la incontinència d’orina TOT.
Tractament quirúrgic de patologia benigne de la vulva.
Conitzacions cervicals amb nansa diatèrmica.
Histeroscòpies diagnòstiques i quirúrgiques.
Cirurgia de la patologia benigna de la mama.
Cirurgia de la patologia maligne de la mama. Unitat de Patologia Mamària
Legrat uterí.
Cesària.
Cerclatge cervical.

La histeroscòpia diagnòstica és un procediment diagnòstic que serveix per visualitzar directament la cavitat uterina a través de la introducció d’una càmera de pocs mil·límetres per via vaginal fins a dins la matriu. Totes les imatges es visualitzen a través d’un monitor de TV. No només permet la visualització, sinó també l’obtenció de mostres i l’exèresi de petites lesions. Tot això es du a terme de manera ambulatòria sense necessitat d’anestèsia, reservant per quiròfan casos específics.

– Diagnòstic i tractament de patologia endometrial.
· Pòlips endometrials.
· Tabics uterins.
· Estudi del sagnat vaginal en la post menopausa.
· Metrorràgies. Regles abundants.
· Miomes submucosos.
· Estudi d’esterilitat/infertilitat.
· Extracció de DIU.
· Control i tractament de la Hiperplàsia endometrial.

És dolorosa aquesta prova?

La càmera introduïda és de pocs mil·límetres i normalment és una prova ben tolerada que provoca una molèsties de tipus menstruals. Per disminuir les molèsties li facilitem una medicació prèvia i unes instruccions a seguir.
Full d’instruccions per la realització d’una histeroscòpia diagnòstica .

S’ingressen les usuàries que per les seves característiques, per la gravetat de la seva patologia o per la complexitat de l’estudi que requereixen, no poden ser adequadament ateses en règim ambulatori.
El Servei de Ginecologia i Obstetrícia realitza una visita mèdica diàriament, juntament amb el personal d’infermeria, coordinació fonamental perquè el procés assistencial sigui el més satisfactori.
A la unitat 4, les mares disposaran d’una habitació individual on podran estar amb els seu nadó i el seu acompanyant.
La llevadora ofereix recolzament a les dones que acaben de parir, ajudant-les amb la lactància materna, resolent dubtes sobre les cures del nadó, etc.

El servei de Ginecologia i Obstetrícia donarà cobertura les 24h del dia, 365 dies / any. Aquesta cobertura quedarà garantida per un adjunt de guàrdia localitzat per a criteri del personal mèdic d’urgències.

– Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).
Les Unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) vinculades a l’atenció primària i l’atenció especialitzada són equips formats per llevadores, ginecòlegs i infermeres.
Els serveis que ofereixen inclouen l’atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l’embaràs, el diagnòstic prenatal, l’educació maternal, l’atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, l’atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, l’activitat comunitària a persones adultes, l’educació afectiva i sexual i l’atenció a la violència vers les dones.
Web de l’Institut Català de la Salut: Sexe joves

EQUIP

Cap de servei:
Juan Carlos Bello Muñoz

Metges i metgesses adjunts/es al servei:
Anna Lillo Paredes
Ana Martínez Ayerza
Nilda Beatriz Moya Martínez
Luís Fernando Rentería Cabrera
Maria Constanza Rolón Porras