Neurologia

La neurologia és l’especialitat mèdica que tracta els trastorns del sistema nerviós.
Un neuròleg és un metge especialista en neurologia entrenat per investigar, diagnosticar i tractar algun desordre neurològic.

CARTERA DE SERVEIS

Es realitza assistència als pacients remesos d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

Tècniques específiques:
– ECO tronc supraaòrtics

Consentiment informat:
Recomanacions i C.I. sobre el registre de dades clíniques de pacients amb diagnòstic de demència 

L’Hospital de Dia permet un ingrés curt, per tal de donar suport a:
– Procediments ambulatoris com podrien ser les proves diagnòstiques, per exemple, una punció lumbar.
– Administració de tractaments com corticoides, immunoglobulines, etc.

La unitat 3, medicina interna, assumeix l’ingrés del pacient de totes les especialitats mèdiques i l’especialista, en aquest cas de neurologia, fa de  consultor i realitza o gestiona les proves específiques pertinents si s’escauen.

Actualment existeix un flux de comunicació entre el Servei de Neurologia i l’atenció primària i s’està treballant per incorporar les consultes virtuals.

EQUIP

Metges:
Berta Alemany Perna
Fabián Màrquez Daniel
Lluís Ramió Torrentà

Psicòloga clínica i neuropsicòloga
Marta Linares Chamorro