Reumatologia

La reumatología és l’especialitat de la medicina que s’encarrega del diagnòstic
i tractament de les malalties mèdiques (no traumàtiques) de l’aparell locomotor, de les malalties del teixit conectiu i de les malalties metabòliques de l’os.

CARTERA DE SERVEIS

Es realitza assistència als pacients remesos des d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

L’Hospital de Dia és un dispositiu d’ingrés curt amb l’objectiu de donar suport als procediments ambulatoris com proves diagnòstiques i/o administració de tractaments seleccionats amb l’especialització de reumatologia.

La unitat 3, medicina interna, assumeix l’ingrés del pacient de totes les especialitats mèdiques i l’especialista, en aquest cas reumatologia, fa de  consultor i realitza o gestiona les proves específiques pertinents si s’escauen.

El Servei de Reumatologia col·labora amb l’atenció primària en el control ambulatori dels pacients amb malalties reumàtiques mitjançant consultes virtuals.

EQUIP

Metge
Eduardo Fraiz Muñoz