Endocrinologia

L’endocrinologia i la nutrició és una especialitat mèdica que engloba l’estudi i tractament de les malalties del sistema endocrí, metabòliques i nutricionals.
A nivell endocrí s’estudia la disfunció de les hormones secretades per les glàndules endocrines, com la hipòfisi, la tiroide, les suprarenals i les glàndules sexuals.  A nivell metabòlic, s’encarrega de l’estudi i tractament de malalties com la diabetis, l’obesitat, les alteracions dels lípids i del metabolisme ossi. A nivell nutricional, s’encarrega de reconèixer i tractar problemes relacionats amb dèficits nutricionals.

CARTERA DE SERVEIS

Es realitza assistència als pacients remesos des d’atenció primària o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

Tècniques específiques:
– Estudi de patologia nodular tiroïdal per mitjà de la realització i interpretació de l’ecografia tiroïdal. Realització de punció-aspiració amb agulla fina dels nòduls que ho requereixin (aquesta tècnica es realitza tant a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa com a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona).
– Estudi de la patologia microvascular i macrovascular que complica la diabetis (retinografia no midriàtica digital, estudi de la neuropatia somàtica i autonòmica, Doppler d’extremitats inferiors, Doppler carotidi).
– Implantació de sistemes de monitorització contínua de glucosa i tensió arterial (Hospital Dr. Josep Trueta de Girona).
– Implantació de sistemes d’infusió contínua de glucosa (Hospital Dr. Josep Trueta de Girona).
– Gestió d’accessos -venosos o digestius- i seguiment de pacients que requereixen suport nutricional artificial intrahospitalari o domiciliari (Hospital Dr. Josep Trueta de Girona).

La unitat 3, medicina interna, assumeix l’ingrés del pacient de totes les especialitats mèdiques. L’endocrí està en contacte directe amb els metges internistes via telemàtica o amb reunions mensuals i s’encarrega de gestionar les proves específiques o indica derivacions de l’hospital de referència a l’hospital de dia si s’escauen.

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició col·labora amb l’atenció primària molt estretament, realitzant consultoria amb els metges via telemàtica o presencial de forma mensual a totes les àrees bàsiques de la comarca.

EQUIP

Metgesses:
Sílvia Mauri Roca
Mariona Esteve Serra