Hematologia

L’hematologia és l’especialitat mèdica que es dedica al tractament dels pacients amb malalties hematològiques, estudi i investigació de la sang i els òrgans hematopoètics (medul·la òssia, ganglis limfàtics, etc.)

CARTERA DE SERVEIS

L’activitat desenvolupada és participar a les comissions de tumors, realitzar visites a consultes externes i fer d’enllaç amb el Servei de l’ICO Girona.

Es realitza assistència als pacients remesos d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

Tècniques específiques:
-Aspirat medul·lar

La unitat 3, medicina interna, assumeix totes les especialitats mèdiques durant l’ingrés i l’especialista, en aquest cas d’hematologia, funciona com a consultor i realitza les proves corresponents.

Actualment existeix un flux de comunicació entre el Servei d’Hematologia i l’atenció primària.

EQUIP

Metges i metgesses:
Yolanda Gonzalez Montes
Johana Alejandra Díaz Santa
Jordi Vila Bou

ENLLAÇOS D’INTERÈS