Oncologia

L’oncologia és l’especialitat mèdica que estudia i tracta las neoplàsies, els tumors benignes i malignes; i amb especial atenció els tumors malignes o càncer.

CARTERA DE SERVEIS

L’activitat desenvolupada és participar a les comissions de tumors, realitzar visites a consultes externes i fer d’enllaç amb el Servei de l’ICO Girona i els comitès de tumors del Trueta per aquelles patologies no assumibles a l’Hospital d’Olot.

Consultes externes

L’Oncolliga ofereix suport psicològic a totes aquelles persones que necessiten recolzament i ajuda a l’entorn familiar. Si es necessita aquesta atenció, cal adreçar-se a la recepció de consultes externes.

La unitat 3, medicina interna, assumeix l’ingrés del pacient de totes les especialitats mèdiques i l’especialista, en aquest cas d’oncologia, fa de consultor i realitza o gestiona les proves específiques pertinents si s’escauen.

Actualment existeix un flux de comunicació entre el Servei d’Oncologia i l’atenció primària.

L’Hospital de Dia permet un ingrés curt, per tal de donar suport a processos o procediments oncològics.

EQUIP

Metges i metgesses:
Aranzazu Aguerri Berrocal
Walter Hernan Carvajal Ochoa
Jordi Rubió Casadevall
Núria Sala González (ICO Girona)
Jordi Vila Bou (ICO Girona)