Optometria

L’optometria és la ciència que tracta la salut visual des de l’angle més primari, a través d’accions de prevenció, diagnòstic, tractament i correcció dels defectes refractius, acomodatius, musculars i malalties del segment anterior. També del disseny, càlcul, adaptació i control de lents de contacte i lents oftàlmiques.

CARTERA DE SERVEIS

Consultes externes

Es realitza assistència als pacients remesos d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

Tècniques específiques:
Campimetria
Paquimetria
Biometria

EQUIP

Cap de Servei:
José Víctor Licari

Metges adjunts al servei:
Guillem Jiménez Caral
Francesc March de Ribot
Joaquim Tarrús Montaner

Optometrista:
Pilar Gómez Batlle