Otorrinolaringologia (ORL)

El Servei d’Otorrinolaringologia (ORL) és l’especialitat de la medicina que s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties relacionades amb les orelles, el nas i el coll.

CARTERA DE SERVEIS

Donar una resposta assistencial i rapidesa de diagnòstic als pacients remesos tant des de l’atenció primària, de diferents mútues com des d’altres serveis de l’hospital en processos relacionats amb l’especialitat del nas, el coll i les orelles.

Tècniques específiques:
Audiometries
Rinofibroscòpia
Timpanometria

L’activitat abasta la totalitat de les tècniques quirúrgiques de l’especialitat: tècniques tradicionals, tècniques mínimament invasives i la radiofreqüència.

Radiofreqüència
La cirurgia per radiofreqüència és una tècnica que consisteix en aplicar calor a una temperatura de 70-75 ºC i a una freqüència molt alta mitjançant un elèctrode.

Quan s’aplica la radiofreqüència al teixit hipertrofiat es crea una zona de  reabsorció que provoca una disminució de mida, aconseguint la seva funcionalitat i generant espai suficient per facilitar l’entrada normal d’aire.

Aquest  procediment es realitza amb anestesia general en nens i amb sedació en adults. El postoperatori és menys dolorós i més curt que la cirurgia tradicional.

La unitat 4 assumeix l’ingrés de l’especialitat quirúrgica d’otorrinolaringologia i l’especialista, en aquest cas d’ORL, realitzarà la visita mèdica juntament amb el personal d’infermeria, coordinació fonamental perquè el procés assistencial sigui el més satisfactori.

EQUIP

Cap de servei:
José Antonio Llano Calvo

Metges i metgesses adjunts/es:
Maria Llano Espinosa
Diego Anibal Olazarri
Alba Torrillas Pérez