Urologia

La urologia és l’especialitat medica-quirúrgica que tracta l’estudi, diagnòstic i tractament de les patologies que afecten a l’aparell urinari, glàndules suprarenals i retroperitoneu dels homes i dones i l’aparell reproductor masculí.

CARTERA DE SERVEIS

Donar una resposta assistencial i rapidesa de diagnòstic als pacients remesos tant des de l’atenció primària com des d’altres serveis de l’hospital relacionats amb processos de l’aparell urinari.

La unitat 3, assumeix totes les especialitats quirúrgiques durant l’ingrés i l’especialista, en aquest cas d’urologia, funciona com a consultor i realitza les proves corresponents.

L’Hospital de Dia Mèdic-Quirúrgic té com a funció proporcionar assistència sanitària hospitalària per a la realització de processos o procediments de l’especialitat d’urologia que no es poden fer a consulta externa de l’hospital o a atenció primària i que es poden dur a terme en poques hores.

L’activitat abasta la totalitat de les tècniques quirúrgiques de l’especialitat: tècniques tradicionals de cirurgia oberta, tècniques mínimament invasives, tècniques de cirurgia amb navegació i via laparoscòpica.

Són una sèrie de procediments diagnòstics o terapèutics que per les seves característiques i els riscos potencials fan que en algun moment pugui ser necessària la intervenció d’un anestesiòleg, a més del metge especialista en urologia que les realitza.

EQUIP

Cap de servei:
Josep Comet Batlle

Metges adjunts al servei:
Joaquim Agustí Bassols
Carlos Aliaga Ayuni
Roger Boix Orri
Arnau Serra Deola