elgarrotxi.cat 


Sis treballadors s’han jubilat aquest 2017 i setze més han celebrat 25 anys de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. Notícia.