COMUNICAT sobre l’afectació de la vaga convocada per Metges de Catalunya a la FHOCG