L’absentisme a Consultes Externes es redueix un 30% a l’Hospital d’Olot