III Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Girona