Llistes d’espera en interv. quirúrgiques a l’Hospital d’Olot