Conferència: “Les infermeres en zones de conflicte” pel Dia Mundial de la Infermera