“La realitat que no es veu”, una exposició de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot