Sessió: “Noves evidències en el maneig de la fibromiàlgia i la fatiga crònica”