Guerau Pallàs, nova conversa de “Els nostres grans petits mestres”