Obres Hospital: tasques de substitució de la paret del passadís de Diagnòstic per la Imatge