La 54a jornada de COT d’hospitals comarcals reuneix 130 professionals