Formació pediatria: al·lèrgies respiratòries, diagnòstic