Unitat de Patologia Mamària (Ràdio Olot, PUNT DE SALUT)