Realitzada la Jornada de la Comissió de Qualitat intercentres de les Comarques Gironines (CQiCG)