Memòria de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 2017