Millores per reduir el soroll i potenciar el descans, de la mà de Sueñon