Punt Avui


Telemedicina per a les cures pal·liatives, a Olot (notícia)