Test de la marxa

El test de la marxa és una prova funcional cardiorespiratòria que consisteix en mesurar la distància màxima que pot caminar una persona durant 6 minuts, alhora que es registra la saturació d’oxigen i la freqüència cardíaca.
Es realitza en un passadís ampli sense obstacles
Cal preparació del pacient, serà informat prèviament. És molt important seguir les indicacions del professional.