Unió contra el tabaquisme a Girona

Aquest dijous 23 de novembre ha tingut lloc l’acte de constitució de la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme de la Regió Sanitària de Girona, en el marc de la VIII Trobada del Programa d’Atenció Primària Sense Fum. Catalunya sense fum… i Girona més! La xarxa la formen diverses institucions i entitats amb la missió de treballar per tal d’evitar l’exposició involuntària al fum ambiental del tabac, prevenir l’inici del tabaquisme, promoure l’abandonament tabàquic i lluitar contra les desigualtats incorporant sobretot la perspectiva de gènere i classe social. 

Des d’avui mateix ja formen part de la Xarxa, que està oberta a noves incorporacions, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, l’Institut d’Assistència Sanitària, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Fundació Salut Empordà, l’Hospital de Campdevànol i Comarcal del Ripollès, Albera Salut, el Col·legi Oficial de Metges de Girona, el Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona, el Col·legi de Farmacèutics de Girona, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya a Girona, la Fundació Oncolliga Girona, l’Associació Espanyola Contra el Càncer-Catalunya contra el càncer, la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Tabaquisme, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catlaunya i diverses xarxes com la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum i la Xarxa d’Atenció Primària Sense Fum.

En el decurs de la Trobada s’ha posat de relleu que cal treballar des de diferents àmbits i no solament des de l’àmbit sanitari o des del normatiu per lluitar contra el tabaquisme. Tot i que la tendència és decreixent, encara hi ha una de cada quatre persones que fuma diàriament o ocasionalment. Iniciatives com l’Entorn sense fum de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el món municipal, conjuntament amb el sistema sanitari i escoles, entre d’altres, són un bon exemple del camí a seguir.

Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya 2015-2016, a la Regió Sanitària de Girona un 25,3% de la població fuma (23,7% diàriament i 1,6% ocasionalment), xifra lleugerament superior a la mitjana de Catalunya. Els homes fumen més que les dones (un 31,4% els homes respecte a un 19,1% les dones) i les persones de classe social més desafavorida fumen més. A nivell de Catalunya un 28,9% de la població entre 15 i 44 anys fuma, mentre que entre els 45 i 64 anys és d’un 29,1% entre els 65 i 74 un 10,7% fuma i dels 75 en endavant fuma un 4,8%. Les morts atribuïdes al tabaquisme a Catalunya són més de 24 cada dia, fins al punt que 1 de cada 6 morts a Catalunya es relaciona amb el consum de tabac.