9 de cada 10 professionals de la Fundació som dones

A la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 9 de cada 10 professionals que hi treballen són dones. Un percentatge que es manté en el col·lectiu d’infermeria i en el personal no assistencial. Pel que fa al personal mèdic, 5 de cada 10 són metgesses.

Pels comandaments intermitjos, no només es manté l’estadística, sinó que millora pel personal d’infermeria: totes les caps d’unitat són dones. En la part mèdica, només 3 de cada 10 caps de serveis són dones i en l’àmbit no assistencial, 7 de cada 10.

La direcció de la Fundació actualment està formada per 4 dones i 2 homes.