Ecografia pediàtrica2018-02-21T10:58:04+00:00

A la consulta d’ecografia pediàtrica es realitzen tot tipus d’ecografies a nens/es, derivades pel/per la seu/va pediatre/a o altres serveis de l’Hospital d’Olot.
Entre altres, es fan ecografies del maluc neonatal, del cervell del nadó, de tumefaccions que han observat els/les pediatres, del pulmó, de l’aparell locomotor i de tots els òrgans interns de la panxa.
És una tècnica innòcua i ben tolerada pels infants. S’utilitza el gel –prèviament escalfat- perquè no estigui tan fred i sigui més agradable per l’infant.
El fet que qui realitza l’ecografia també sigui pediatre/a experimentat/da en ambdues arts fa que es pugui donar el resultat en el mateix moment, acompanyat d’una interpretació clínica inicial que serà completada pel metge prescriptor de la prova.