Contacte

Horari d’atenció al públic:

  • Dilluns, de 9h a 14h i de 14.30h a 17h
  • Dimecres, de 9h a 14h
  • Dijous, de 14.30h a 17h
  • Divendres, de 9h a 14h

Podeu contactar amb la UAC per realitzar tràmits:

Contacte:

  • E-mail: atenciociutada@hospiolot.cat
  • Telèfon: 972.26.18.00

Enllaços d’interès
Drets i deures
Voluntats anticipades
Segona opinió mèdica
Donació d’òrgans
061 CatSalut Respon
Guia d’ús dels Serveis Sanitaris Públics, CatSalut
APDCAT. Drets i Obligacions

A la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa hi treballen prop de 500 professionals.
Actua com a Hospital Comarcal per una població de més de 50.000 habitants de la Garrotxa.

Els valors de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa són el treball en equip, la professionalitat i la qualitat. El factor humà és importantíssim per dur a terme la nostra missió organitzativa.
Si creus que el teu perfil professional s’ajusta als nostres valors, no dubtis en fer-nos arribar el teu currículum vitae aquí.

El Comitè d’Ètica Assistencial té com a finalitat ajudar a la reflexió sobre les decisions, actuacions i actituds en el camp de les ciències de la salut. Qualsevol usuari o familiar pot plantejar les qüestions ètiques que consideri oportunes al CEA (Comissió d’Ètica Assistencial). Es poden presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Veure tríptics:
Comitè ètica 1
Comitè ètica 2
Comitè ètica 3

El Servei de Comunicació de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa cobreix les necessitats comunicatives tant a nivell intern com al públic extern.
Contacte:
Mitjançant el telèfon 972.26.18.00 i l’extensió 6223 o enviant un correu electrònic a l’adreça comunicacio@hospiolot.cat

Horari visites

Els horaris són flexibles tenint en compte les necessitats de la família i del pacient. Es demana respecte pel descans del pacient i la resta de malalts.

Horari institució

La porta principal és oberta de 8h a 22h. De 22h a 8h s’ha d’accedir per la porta d’urgències.
Entrada de consultes externes: de 8h a 20h
Atenció urgent: 24h

Av. Països Catalans,86
Olot (Girona) · 17800
https://hospiolot.cat

direccio@hospiolot.cat
consultesexternes@hospiolot.cat
atenciousuari@hospiolot.cat

Telèfons d’interès:

Centraleta : 972.26.18.00
Consultes Externes: 972.27.52.00 / Horari de 13h a 18h
Servei de Rehabilitació: 972.27.51.27 / Horari de 11h a 15h
Arxiu/documentació: 972.26.18.00 / Extensió 6030 (de dilluns a dijous de 12h a 13h i de 15h a 17h, divendres de 12h a 13h).
Comunicació: 972.26.18.00 / Extensió 6223
-ABS Vall d’en Bas-Hostoles: 972.69.03.02
-ABS Sant Joan les Fonts: 972.29.08.36

Aquesta web NO ofereix suport mèdic per a problemes de salut.
Per qualsevol problema o consulta mèdica cal trucar al 061, Emergències 112 o dirigir-se al Servei d’Urgències més proper.

Aquest centre disposa d’una empresa de seguretat per atendre les demandes d’ordre que requereixi tot el personal del centre. Privarà el respecte per ambdues parts. Contacte: seguretathospiolot@prosegur.com

Informació i recepció
Quan s’arriba a l’Hospital hi ha el Punt d’Informació, gestionat per personal administratiu que atenen i informen personalment.
L’horari d’atenció és de 8h a 22h.
S’ofereix al ciutadà i família una atenció personalitzada, indispensable per obtenir informació sobre on està ingressat el seu familiar, sol·licitar documentació o orientar sobre serveis i tràmits específics.

La recepció d’admissions té com a finalitat atendre personalment als usuaris i facilitar-los alguns tràmits del centre. Algunes d’aquestes gestions són: els justificants d’ingrés, validació de receptes, la inscripció de nadons al Registre Civil, la gestió de transport sanitari, receptes ortopèdiques ,etc.
Des de la recepció d’admissions també es realitzen els passos previs a l’ingrés del pacient programat.
L’horari d’atenció és de 9h a 14h i de 15h a 18h.

Per sol·licitar qualsevol documentació relacionada amb l’atenció sanitària rebuda a l’hospital o la història clínica completa es pot demanar mitjançant tres canals:
· Presencialment al Punt d’Informació
· Per telèfon 972.26.18.00 i l’extensió 6144, de 12h a 15h.
· Via Cat@Salut La Meva Salut (LMS)
· Per correu electrònic: omplir el formulari i retornar-lo al punt d’informació. Formulari
Per recollir els documents demanats s’ha d’anar al Punt d’Informació de dilluns a divendres, de 8h a 21h. És necessària l’acreditació per recollir la informació:

· *DNI o passaport de la persona que s’autoritza a recollir la documentació. En cas d’èxitus o de menors d’edat, cal presentar el llibre de família i/o el certificat de naixement.
· *Fotocòpia del DNI de l’interessat de la informació de la història clínica
· Autorització del titular de la història clínica.

La Unitat de Treball Social de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa està constituïda per dues treballadores socials que ofereixen atenció a les necessitats socials que sorgeixen a causa d’un procés de malaltia dels pacients i de les seves famílies
Contacte:
L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9h a 17h. Per demanar hora cal adreçar-se a consultes externes.

Davant d’una situació de maltractament, què puc fer?

PDF informatiu

Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

Accessos Hospital

Entrada principal (oberta de 8h a 22h)

Urgències (obertes les 24h del dia)

Hospital de Dia Rehabilitador (obert de dilluns a divendres de 9h a 17h)

Transport

Autobusos/TPO: línies

Taxis:

Taxi Olot: 639.672.619 (24h del dia/365 dies l’any)