Formulari Atenció al ciutadà2019-01-17T15:24:54+00:00

Agraïment

Anònim (no serà necesari respondre el punt 1)

1. Dades de la persona que presenta l'agraïment

Nom

1r CogNom

2n CogNom

CIP

DNI

Data de naixement

Localitat

Telèfon

Correu electrònic

Sexe
HomeDona

2. Persona / equip / servei a qui va dirigit l'agraïment

3. Exposició de l'agraïment

Clàusula del formulari d’atenció al ciutadà

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, posa en el seu coneixement que el fet d’omplir aquest formulari implica el coneixement, per part seva, que disposa del Formulari d’Atenció al Ciutadà amb dades de caràcter personal, en el que s’integraran les seves dades, amb la finalitat de recollir el seu comentari. Els destinataris de la informació seran dels diferents departaments de l’entitat implicats en la gestió de la seva petició. Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre. Per a l’exercici dels seus drets, caldrà dirigir-se a la Unitat d’Atenció al Ciutadà de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (Av. Països Catalans, 86 – Planta 2).