Biometria

La biometria és la mesura de determinats paràmetres o dimensions oculars, mitjançant l’anàlisi del comportament de la llum o els ultrasons quan travessen les estructures oculars. És una prova senzilla que no suposa cap molèstia per al pacient i de poc temps de durada. Es pot venir sol.