Oriol Aguiló, cap del Servei d’Urgències, aclareix dubtes sobre el coronavirus.