Punt Avui


De 30 a 178 dies d’espera per visitar-se en una unitat de dolor. Notícia.