Dermatologia

La dermatologia és l’especialitat mèdica encarregada de l’estudi de l’estructura i funció de la pell, així com de les malalties que les afecten, oferint prevenció, diagnòstic i tractament.

CARTERA DE SERVEIS

Consultes externes

Es realitza assistència als pacients remesos d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

Tècniques específiques

Cirurgia menor de consultori
Són els procediments quirúrgics de complexitat molt baixa que es realitzen dins la consulta, amb o sense anestèsia local.

La unitat 3, medicina interna, assumeix l’ingrés del pacient de totes les especialitats mèdiques i l’especialista, en aquest cas dermatologia, fa de  consultor i realitza o gestiona les proves específiques pertinents.

El Servei de Dermatologia col·labora amb l’atenció primària en el control ambulatori dels pacients amb malalties de la pell mitjançant consultes virtuals.

DOCUMENTACIÓ

Una part important és facilitar al pacient o als seus representats legals la informació sobre les tècniques que se li han d’aplicar, el risc que pot comportar l’actuació del centre sanitari i els efectes secundaris. Tot això queda reflectit en un document que s’anomena “Consentiment Informat” que el pacient haurà de signar com a manifestació que ha rebut la informació.

Acitretina
Administració de Omalizumab
Biòpsia Cutànea
Isotretinoïna
Tractament amb Etanercept
Tractament amb Risankizumab
Tractament amb Tildrakizumab
Tumor benigne
Tumor maligne
Ustekinumab
Ciclosporina
Tractament dermatològic amb Metotrexato
Tractament botox per neuràlgia del trigemin

EQUIP

Metges i metgesses:
Roberto Oliete Pradas
Carme Roca Font

ENLLAÇOS D’INTERÈS