Anestesiologia / Clínica del dolor

L’anestesiologia és la cura global del pacient quirúrgic abans, durant i després de la cirurgia i també s’ocupa de l’alleujament del dolor.

CARTERA DE SERVEIS

Consultes externes

Es realitza assistència als pacients remesos des d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

El/La metge/ssa recopilarà les dades relacionades amb els antecedents personals i de salut del pacient quirúrgic; realitzarà una exploració física atenent especialment la valoració cardiovascular, respiratòria, característiques de la via aèria i l’avaluació d’altres zones anatòmiques per la pràctica de anestèsia locoregional; informarà al pacient sobre la tècnica anestèsica, el seu risc, complicacions mes importats i mesures especials recomanades i demanarà l’autorització del Consentiment Informat.

Segons la intervenció quirúrgica després passarà a la consulta d’infermera que li aportarà la informació necessària.

Les intervencions quirúrgiques referents a varius, cataractes, gastroscòpies i colonoscòpies amb pacients amb poca patologia seran visitats exclusivament per la infermera. La infermera serà qui realitzarà les anamnesis, les exploracions físiques, etc. També serà qui explicarà la tècnica anestèsica, demanarà l’autorització del consentiment informat i li donarà les recomanacions necessàries per a la intervenció quirúrgica.

El/La metge/ssa farà una primera visita d’avaluació, com també pot controlar els resultats de l’aplicació de tècniques infiltratives de tractament del dolor i fer el seguiment de tractaments farmacològics.

Tècniques específiques:
Puncions i bloqueigs

– Recepció i acollida del malalt quirúrgic
– Realització  de tècniques anestèsiques
– Control postoperatori en sala de despertar
– Tècniques infiltratives de tractament del dolor

Analgèsia del part
Aplicació d’anestèsia peridural a la pacient gestant a terme i en treball de part. S’aplica a petició de la pacient.
Anestèsia per la realització de cesària
L’anestèsia epidural o peridural pot servir per la realització d’una cesària.

Control postoperatori en sala de despertar i la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés
– El període que segueix a una intervenció quirúrgica és especialment susceptible per la presentació d’alteracions cardiovasculars i respiratòries. El pacient romandrà el temps necessari para la recuperació adequada de les seves funcions vitals i de la consciència. L’anestesiòleg/oga controla la seva evolució i decideix el moment en què el malalt pot ser traslladat a la unitat receptora.

– L’anestesiòleg/oga supervisa l’evolució dels pacients traslladats a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i autoritza l’alta al domicili.

El Servei d’Anestèsia donarà cobertura les 24 hores del dia, 365 dies/any. Aquesta cobertura quedarà garantida per un adjunt de guàrdia localitzat a criteri del personal mèdic d’urgències.

Valoració preoperatòria del malalt ingressat i control postoperatori, principalment aplicació de tècniques de tractament del dolor

EQUIP

Cap de servei:
Joan Ortells Ribé

Metges i Metgesses adjunts al servei:

Nicolas Alerto Alet
Alberto Castro Barreda
Patricia Conde Ospina
Eglee Noely Franco Barrios
Victoria Emilia Gerlach
Juan Carlos Lopera Giraldo
Vesaira Nain Rodríguez Romero
Eugeni Sarmiento Meneses
Violeta Tàpia Seminario