Pneumologia

La pneumologia és l’especialitat mèdica encarregada de l’estudi i seguiment de les malalties de l’aparell respiratori.

CARTERA DE SERVEIS

Es realitza assistència als pacients remesos des d’atenció primària, mútues o d’altres serveis de l’hospital per a diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

Tècniques específiques:
– Espirometria
– Test de broncoprovocació inespecífica
– Prick test
– Test de la marxa
– Gasometria arterial: consisteix en l’extracció de sang arterial per mesurar el nivell d’oxigen i d’anhídrid carboni. Habitualment es realitza a l’artèria radial amb anestèsia local.

Títulació de CPAP: consisteix a calcular la pressió d’aire necessària per mantenir la via aèria oberta durant el son i evitar les apnees, mitjançant una mascareta nasal amb tubuladura que s’uneix a un compressor d’aire. El pacient dormirà a domicili diverses nits amb aquest aparell i mitjançant els registres es calcularà la pressió necessària.
– Pulsioximetria nocturna
– Poligrafia 
– Polisomnografia 

La unitat 3, medicina interna, assumeix l’ingrés del pacient de totes les especialitats mèdiques. L’especialista, en aquest cas pneumologia, fa de  consultor i realitza o gestiona les proves específiques pertinents si s’escauen.

Actualment existeix un flux de comunicació entre pneumologia i l’atenció primària i s’està treballant per incorporar les consultes virtuals.

EQUIP

Metges i metgesses.
Sílvia Molina Aguilera
Anton Obrador Lagares

Infermera pneumològica
Gemma Pujolar Serra