Formació pediatria, vacunes en al·lèrgia respiratòria