Informació al Pacient 2018-02-21T10:58:29+00:00

Informació al Pacient

URGÈNCIES

Si es necessita atenció sanitària urgent i/o va de part cal adreçar-se al Servei d’Urgències. En arribar, caldrà identificar-se amb la targeta sanitària o qualsevol altra targeta d’assegurança o mútua de salut.

Telèfon 061. Trucar-hi per rebre consell sanitari en qualsevol moment.
Telèfon 112. Trucar-hi en cas d’emergència mèdica.

CONSULTES EXTERNES

Si es té una hora concertada a consultes externes, cal acreditar-se a les pantalles d’admissions o al taulell de recepció en arribar al centre. En cas de no poder assistir a la vista es prega que s’avisi al telèfon 972.27.52.00 d’14:30h a 18h o al correu electrònic consultesexternes@hospiolot.cat.

HOSPITALITZACIÓ
Si s’ha d’ingressar a l’hospital cal adreçar-se a la recepció d’admissions (a excepció de caps de setmana i festius: dirigir-se al punt d’informació). Allà s’indicarà la unitat, l’habitació i el llit assignat.
Si l’ingrés es per una intervenció quirúrgica o procediment un professional l’informarà amb antelació de la data, l’hora i la recepció d’atenció.
HOSPITAL DE DIA MÈDIC-QUIRÚRGIC

Documentació
DNI
Full d’ingrés hospitalari
Targeta sanitària individual (TSI)

Articles d’ús personal
Pijama o camisa de dormir
Tovallola
Sabatilles tancades
Estris d’higiene personal

Serveis de suport assistencial
Treball social. És una àrea d’atenció a les necessitats socials que sorgeixen a causa d’un procés de malaltia dels pacients i de les seves famílies durant l’ingrés, l’estada i l’alta hospitalària, analitzant, en cada cas, els diferents aspectes que presenten. Si l’usuari ho considera també pot sol·licitar aquest servei.

ATENCIÓ PRIMÀRIA

El CatSalut assigna a tots els ciutadans un equip d’atenció primària (EAP) que és on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir d’alguna malaltia.
EQUIP PEDIÀTRIC TERRITORIAL DE LA GARROTXA

L’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa (EPTG) és el responsable de la salut de tots els infants i adolescents de 0 a 15 anys de la comarca. Inclou l’assistència hospitalària i l’atenció primària.

REHABILITACIÓ

Si es té una hora concertada a rehabilitació, cal acreditar-se a les pantalles d’admissions en arribar al centre. En cas de no poder assistir a la vista es prega que s’avisi al telèfon 972.27.51.27 de 11h a 15h o al correu electrònic rehabilitacio@hospiolot.cat.


Notice: Undefined index: tips in /home/h50422569/public_html/wp-content/plugins/accessibility-widget/accessibility-widget.php on line 24
 • TamanyText90%  
  Notice: Undefined offset: 1 in /home/h50422569/public_html/wp-content/plugins/accessibility-widget/accessibility-widget.php on line 55
  TamanyText100%  
  Notice: Undefined offset: 2 in /home/h50422569/public_html/wp-content/plugins/accessibility-widget/accessibility-widget.php on line 55
  TamanyText110%  
  Notice: Undefined offset: 3 in /home/h50422569/public_html/wp-content/plugins/accessibility-widget/accessibility-widget.php on line 55
  TamanyText120%  
  Notice: Undefined offset: 4 in /home/h50422569/public_html/wp-content/plugins/accessibility-widget/accessibility-widget.php on line 55
  TamanyText150%