Fetes les primeres donacions de còrnia al Hospital