La Fundació fa tests serològics a tots els professionals per conèixer l’abast del virus

Els testos serològics, distribuïts per la Diputació de Girona, permeten conèixer qui ha passat el coronavirus i qui no.

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha iniciat aquest dimecres el cribratge de tots els treballadors mitjançant tests serològics per saber si són immunes. Aquesta prova no serveix en una fase inicial de la malaltia, ja que no detecta el virus, sinó que es basa en la resposta immunològica de l’individu. És a dir, és imprescindible per detectar i saber qui ha passat el coronavirus i qui no.

L’extracció de la mostra es fa a través d’una gota de sang -que s’agafa d’una punxada al dit- i el resultat s’obté ràpidament, com a màxim en mitja hora. Comença a ser útil a partir d’una setmana després d’haver-se infectat, quan el cos comença a reaccionar perquè el que fa és detectar si hi ha anticossos o no.

Aquests testos serològics són els que ha distribuït la Diputació de Girona a tots els hospitals, centres d’atenció primària i residències geriàtriques de les comarques gironines. Gràcies a aquestes proves serològiques es podrà calcular quina part de la plantilla de la Fundació ha superat la malaltia i quina és encara susceptible de ser contagiada. Es podrà, per tant, dimensionar de manera real els efectes interns de la pandèmia.

Amb independència de la realització d’aquest test, a tots els professionals de la Fundació que tenen simptomatologia compatible amb el virus SARS-CoV-2 se’ls hi fa la PCR. D’aquesta manera es pot detectar si tenen la COVID-19 en aquest moment.

Acord amb la multinacional Zoetis

Paral·lelament, i des del passat dijous 9 d’abril, la majoria de mostres per PCR dels professionals de la Fundació es processen als nous espais cedits per la multinacional Zoetis. Aquest acord signat amb la multinacional dedicada a la salut animal ha permès, fins ara, tramitar més d’un centenar d’aquestes proves per detectar la presència del virus.

La prova PCR s’ha de fer en un laboratori acreditat, es necessiten unes sis hores per conèixer el resultat i la fiabilitat és superior al 90%. Detecta la presència del virus des de l’inici de la infecció a través d’una mostra extreta amb un bastonet, del nas i de la faringe.

El trasllat del processament analític de les mostres extretes als professionals de la Fundació a aquestes instal·lacions de la Vall de Bianya (la Garrotxa) ha permès millorar el temps de resposta, és a dir, reduir el temps de l’obtenció de resultats que determinen si hi ha o no presència de coronavirus SARS-CoV-2. L’objectiu és aconseguir obtenir resultats en 24 hores.

Aquesta reducció en el temps de resposta és molt important per a la reincorporació de professionals a la feina: quan un treballador és sospitós d’estar malaltm, s’ha de fer una PCR i comprovar si té COVID-19 o no. En cas que sigui positiu, ha de mantenir-se aïllat a casa seguint les indicacions de qualsevol persona positiva; mentre que si és negatiu es pot reincorporar al seu lloc de treball seguint les mesures de protecció establertes.

En un primer moment aquestes PCR s’enviaven al laboratori de l’Hospital Clínic de Barcelona i, des de fa ja unes setmanes, a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. Les proves referents a pacients es continuen enviant a Girona.

El processament de la mostres PCR

El processament de les mostres pel mètode de PCR que permet determinar la presència del virus, passa per la realització de tres passos: inactivar la mostra -que es fa al laboratori clínic de l’Hospital d’Olot-, extreure’n l’àcid nucleic i amplificar-lo per ser detectat. Aquest dos últims passos es porten a terme al laboratori de Zoetis.

Quan les mostres arriben al laboratori clínic de l’Hospital d’Olot, procedents del Servei de Salut Laboral de la Fundació, es fa la inactivació del virus, és a dir, que el virus deixi de ser infecciós. Son els tècnics de laboratori de l’Hospital els qui s’ocupen d’aquest procés, ja que han rebut una formació específica per poder tractar el virus, i es fa en una zona concreta del laboratori amb un nivell de bioseguretat 2. Un cop fet això, a Zoetis s’extreu el material genètic del virus i posteriorment es determina la presència del coronavirus SARS-CoV-2 a la mostra.